Cách dựng 1 website bằng iis.

5/17/2021 9:01 AM | Lập trình

Có rất nhiều bạn làm web nhưng lại không biết cách build 1 site trên iis. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ các bước đơn giản để có thể dễ dàng tạo được 1 trang web bằng iis trên  server windows.

 1. Mở trình quản lý IIS.

  Mở Trình quản lý Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) . Bạn có thể tìm thấy nó một cách nhanh chóng bằng cách gõ “IIS” vào trường tìm kiếm.

 2. Thêm trang web.

  Mở rộng thư mục máy tính của bạn bằng cách nhấp vào > ở bên trái của biểu tượng trong ngăn bên trái. Sau đó, nhấp chuột phải vào Sites và chọn Thêm trang web …

 3. Tạo tên trang web.

  Các Add website cửa sổ sẽ mở ra. Đầu tiên, hãy thêm tên dễ nhớ cho trang web trong trường Tên trang web .

 4. Thêm đường dẫn vật lý.

  Điều hướng đến thư mục chứa các tệp của trang web của bạn để nó xuất hiện trong trường Đường dẫn thực.

 5. Đặt các tùy chọn ràng buộc.

  Trong  Ràng buộc , hãy chọn Loại (HTTP hoặc HTTPS), địa chỉ IP , Cổng và Tên máy chủ .

 6. Quyết định xem có khởi động trang web hay không.

  Nếu bạn muốn bắt đầu trang web ngay lập tức, hãy đảm bảo rằng Bắt đầu trang web ngay lập tức được chọn. Nếu không, hãy bỏ chọn nó.

 7. Kết thúc.

  Nhấp vào nút OK để hoàn tất việc tạo trang web mới của bạn.

 8. Bước tiếp theo.

  Sau khi cửa sổ Thêm trang web đóng lại, bạn sẽ đưa trang web mới của mình vào danh sách các trang web. Tại thời điểm này, bạn có thể sẽ muốn bảo vệ trang web mới của mình bằng chứng chỉ SSL / TLS. Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sau của SSL.com:

Các bài viết liên quan: 

Cài đặt free SSL/TLS Certificates từ Let's Encrypt trong IIS trên Windows Server

Cấu hình nhiều domain redirect về một domain chính bằng IIS

Build site PHP trên server windows.

Nguồn: ssl.com

Tin tức khác